Splošni pogoji poslovanja - spletna prodaja darilnih bonov

I. Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja Slovenija v barvah (Tjaša Janovljak s.p., Starožirovska 7, 4226 Žiri) na spletnih straneh podjetja. Darilni bon je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za voden ogled dolžno sprejeti podjetje Tjaša Janovljak S.P. (prodajalec). Kupec darilnega bona je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona. Prodajalec kupcu spletne prodaje pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene in storitve, ki so predmet darilnih bonov. Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.


II. Naročilo

Na spletni strani www.sloveniaincolours.com in http://slovenija-v-barvah.mozello.com/ je vpogled v ponudbo darilnih bonov in vrednost le-teh. Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonov. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje. Kupec lahko bon kupi preko spletne trgovine http://slovenija-v-barvah.mozello.com/ ali preko elektronske pošte na naslov: slovenijavbarvah@gmail.com .

Kupec ob naročilu posreduje naslednje podatke:

 • Ime in priimek, naslov

 • e-naslov

 • telefonska številka.


III. Vrednosti

Darilni boni so na voljo v naslednjih vrednostih:

 • 15 EUR

 • 25 EUR

 • 80 EUR

Darilni boni Tjaša Janovljak S.P. v drugih vrednostih ne obstajajo in jih ni mogoče kupiti ali unovčiti.

Namenjeni so za naslednja tematska vodenja:

 • Spoznajte Žale (Za crknit dobro!),

 • Ljubljana z Ljubljančanko! (Tudi za Ljubljančane!),

 • Plečnikove piramide (Male skrivnosti velikega mojstra),

 • Park Tivoli (#ilovit),

 • Iz česa je Ljubljana? (Ljubljana rocks!)

IV. Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna po predračunu prodajalca ali preko paypala. Po opravljenem plačilu kupec preko elektronske pošte prejme darilni bon v obliki pdf, skupaj s potrdilom o plačilu.


V. Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov. Če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo, prodajalec na izrecno zahtevo lahko izda dvojnik darilnega bona, a z novo šifro, da se prepreči zloraba.

Veljavnost darilnih bonov je do 31.12.2021. Za koriščenje bona je potrebna predhodna rezervacija na naslov slovenijavbarvah@gmail.com ali tel. št. +38641209995. Imetnik darilni bon predloži (v fizični ali elektronski obliki) ob izvedbi storitve prodajalca.

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna v nobenem primeru. Po dogovoru je izjemoma možno podaljšanje njegove veljavnosti pa tudi sprememba tematskega ogleda. Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

 • identifikacijska številka

 • veljavnost in unovčljivost bona

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 7 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (s pismom poslanim po elektronski pošti). Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.


VI. Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.


VII. Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu sta kupcu na razpolago tel. št. +38641209995 in elektronski naslov slovenijavbarvah@gmail.com .

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Kupec se mora izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki (v elektronski ali fizični obliki).


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more